Geoteknisk undersökning

Geoteknik

Med en geoteknisk undersökning ökar möjligheterna för en optimal teknisk och ekonomisk lösning för alla typer av byggprojekt. Vi hjälper dig med geoteknisk projektering, utredningar och undersökningar för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, små som stora. Vi finns med från utredningsskedet till byggskedet. Vi arbetar även med geofysik helt integrerat med de geotekniktjänster vi erbjuder.

Vi upprättar geotekniska beskrivningar och projekteringsunderlag med rekommendationer för grundläggning. Dessutom hjälper vi dig med handlingar för bland annat geokonstruktioner som t. ex sponter, jordspikning mm samt jordförstärkning genom kalk- och cementpelare, vertikaldränering, sponter, sättningsberäkningar vid uppfyllnad och stabilitetsberäkningar vid schakt och uppfyllnad. Vi utför även hydrogeologiska utredningar, fältundersökningar, laboratorieanalyser och besiktningar.

Geoteknisk markundersökning

Vi undersöker de tekniska egenskaperna i jord och berg och hur de påverkas när något ska byggas. Det kan gälla till exempel att undersöka vilken belastning marken tål.

Vi samordnar ofta geotekniska fältundersökningar med miljötekniska markundersökningar, då det är samma personal och utrustning som används.

Geofysik

Vi arbetar även med geofysik helt integrerat med de geotekniktjänster vi erbjuder, företrädesvis i tidiga skeden för att optimera projektering och utförandet av markarbeten. Vår främsta metod inom geofysik är resistivitetsmätning. Resultaten presenteras i sektioner tillsammans med den geotekniska informationen från borrning.

Våra vanligaste arbeten innefattar va-uppdrag, vägprojektering, geotekniska specialundersökningar samt berg- och grustäkter. Vi använder också geofysik som ett verktyg till miljöundersökningar.

Bjerking innehar komplett utrustning vilket gör att vi kan erbjuda snabba och kostnadseffektiva fältinsatser. Våra undersökningar följer SGF:s geotekniska fälthandbok.

Kontakta mig

Henrik Håkansson

Mät, GIS & geoteknik

010-211 81 06

Maila

Kontakta mig

Thomas Eldh

Mät, GIS & geoteknik

010-211 80 86

Maila

Kontakta mig

Gunnar Lindberg

Geoteknik & Berg

010-211 84 55

Maila


Relaterade tjänster