Omgivningskontroll

Geo- & mätteknik

Grundläggning av hus, vägar eller anläggningar, inmätning, utsättning, riskanalys, vibrationsmätning och syneförrättningar. Vårt yrkeskunnande sträcker sig från tidigt skede till färdigt byggnadsverk.

När ett nytt projekt startar förespråkar och erbjuder vi inmätning med laserskanning för ett komplett projekteringsunderlag. Med en geoteknisk undersökning ökar vi möjligheterna till att ge projektets inledning en optimal teknisk och ekonomisk lösning.

En riskanalys i ett tidigt skede ger grunden till en säker entreprenad för byggherren, entreprenören och omgivningen. Med syneförrättningar såväl före som efter byggskedet är dokumenteringen säkerställd. Under byggskedet säkrar våra mättekniker att byggnadsdelarna får rätt placering.

Vi erbjuder säkra och hållbara lösningar utifrån vårt engagemang, kompetens och långa erfarenhet inom området.