Norrsunda kyrka.jpg

Norrsunda kyrka

Praktgaveln på Norrsunda kyrka behöver restaureras. Vid en kontroll av sprickor i fönstervalv och sandsten på gavelröstet hösten 2014, upptäcktes fler och omfattande skador och Bjerking utför nu en projektering av restaureringsinsats av det Sparreska gravkoret.

Gravkoret uppfördes år 1633 över Johan Sparre och har ett rikt utsmyckat gavelröste i sandsten utformat och indelat med listverk, kolonner samt nischer med skulpturer. Restaureringsinsatser av gravkoret har gjorts vid flera tillfällen, senast 1990 av Riksantikvarieämbetet. 25 år senare är det dags för en ny insats och från Bjerking arbetar en grupp med att projektera inför kommande restaurering. Den består av sakkunniga inom natursten, konstruktion, mät, geoteknik samt en konservator.

- Det vi har kommit fram till är att skadeläget är så omfattande att vi måste demontera gaveln ned till första listverket i sandsten för att sedan bygga upp gaveln igen. Restaureringsinsatsen omfattar bland annat nyhuggning av sten samt uppsäkring av befintligt murverk, säger Joel Ringh, projekteringsledare på Bjerking.

Norrsunda kyrka ligger i Sigtuna kommun och är en av Upplands fyra östtornskyrkor, vilket innebär att tornet är placerat i öst, över kor och altare. Kyrkan färdigställdes under senare delen av 1100-talet men har byggts till i omgångar.