Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk

För industriminnesbyggnader som denna är underhållsplanering viktigt. I de här uppdragen har vi medverkat för att prioritera och planera kommande underhåll. Vi har även erbjudit tjänster och fungerat som stöd för beställaren vid bidragsansökningar för underhållet.

Lancashiresmedjan uppfördes år 1880 på platsen för en äldre vallonsmedja vars murar delvis ingår i den nya smedjan. Smedjan var i drift fram till 1932 då den lämnades orörd kvar med verktyg och produktionsutrustning med lancashirehärdar, hammare och valsverk mm. Den ägs av Tierps kommun. Smedjan byggnadsminnesförklarades 1995. Under sommaren arrangeras industrihistoriska visningar av den unika smedjan.

Bjerking har utfört följande uppdrag:

  • Konditionsbesiktning och underhållsplan
  • Antikvariskt utlåtande, kontrollrapport och slutrapport i samband med fönsterrenovering
  • Åtgärdsförslag inför planerad renovering
  • Antikvarisk kontroll samt slutrapport i samband med renovering