Gränbystaden_600.jpg

Gränbystaden

På uppdrag av Atrium Ljungberg ansvarar Bjerking för inköp av delade entreprenader och material för nyproduktion av kommersiella lokaler och parkeringsgarage vid Gränbystaden i Uppsala.

Gränbystaden är en av Uppsalas mest expansiva stadsdelar och inom några år sannolikt helt integrerad med Uppsalas innerstad. Visionen är att skapa en stad där alla vill leva. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

Söder om gallerian i Gränbystaden pågår byggnationen av ett parkeringsgarage med cirka 300 p-platser under mark. Garaget uppförs i förberedande syfte för kommande handels- och bostadsytor ovanpå garaget. Nybyggnaderna i Gränbystaden kommer att vara miljöcertifierade, lokaler enligt Breeam och bostäder enligt Miljöbyggnad, vilket betyder att ett antal miljöaspekter beaktas ur ett helhetsperspektiv i byggskede, förvaltning, drift och existens.

Beställare: Atrium Ljungberg AB.

 

Illustration från Sweco Architects AB