Forumgallerian_600.jpg

Forumkvarteret

På uppdrag av Atrium Ljungberg ingår Bjerking i projekt- och byggledningen för ombyggnad av bostäder, kommersiella lokaler och parkeringsgarage under pågående ordinarie verksamhet i Forumkvarteret i centrala Uppsala.

Forumkvarteret är under omvandling. Under 2016 genomfördes en upprustning av kontorslokaler och hyreslägenheter och för närvarande pågår en ombyggnad av gallerian. Bland annat frigörs ytor som skapar ett tydligt invändigt huvudstråk genom gallerian. Ambitionen är att skapa ett innerstadskvarter med ett starkt handelsutbud kombinerat med attraktiva kontorsmiljöer och bostäder.

Genom att ersätta övervåningen med butiker i två plan frigörs stora ytor genom att rulltrapporna tas bort från gångstråket. Dessutom försvinner en gång vilket gör att huvudstråket mellan Forumtorget och Dragarbrunnsgatan får ännu bättre genomströmning. Butiksfasaderna flyttas fram samtidigt som butikerna får nya, unika entréer och fronter. Utbudet i gallerian kommer att förstärkas med fler restauranger och caféer samt en del nya butikskoncept.

De pågående projekten i Forumkvarteret beräknas vara färdigställda under hösten 2018.

Beställare: Atrium Ljungberg AB.