BF Vasa och BF Nya Magistern

Vi haft nöjet att följa bostadsföreningarna Vasa och Nya Magistern i Uppsala från fastställande av åtgärdsbehov till färdiga fasader. Extra roligt har det varit att se byggnaden få tillbaka sin ursprungliga färgsättning som dolts vid renovering på 1980-talet.

Det aktuella flerbostadshuset, även känt som Nya Vasahuset, uppfördes 1928-29 av byggnadsfirman Diös efter ritningar av stadsarkitekten Gunnar Leche och renoverades senast under 1980-talet då byggnadens fasad målades med plastfärg och fick nya kulörer.

I det här projektet har fasaderna putsats om och i samband med detta har balkonger gjutits om och fått justerade räcken som uppfyller dagens krav på säkerhet. Fönster har även varsamt renoverats.

Bjerking har utfört följande uppdrag

  • Utvändig konditionsbesiktning samt åtgärdsförslag inför en kommande renovering.
  • Färgsättningsförslag för återställande av ursprungliga kulörer i fasad.
  • Ansökan om bygglov för fasader och balkongräcken.
  • Projektering av utvändig renovering.
  • Upphandlingsstöd.
  • Stöd vid ansökan om byggnadsvårdsbidrag.
  • Byggledning och antikvarisk medverkan under renovering.
  • Antikvarisk slutrapport.