referensbild.jpg

Universitetshuset i Uppsala

Bjerking arbetar med radonundersökningar av hela byggnaden. Arbetet syftar till att ta fram en åtgärdsplan för radon. Denna planeras att genomföras samtidigt som övriga byggåtgärder vilka har sitt ursprung i Statens fastighetsverks och Uppsala Universitets programarbete för att uppgradera tekniska system och tillgänglighetsanpassa lokalerna.

Fastighetens unika miljö har gjort projektet extra utmanande. För att kunna bedöma möjligheten att installera en radonbrunn utanför byggnaden behöver undersökningsborrningar utföras. Tillstånd krävs från Riksantikvarieämbetet för att få göra dessa undersökningar, då hänsyn måste tas till den gamla ärkebiskopsborg som finns på platsen. Bjerking har i programskedet också varit ansvariga för upprättande av programhandling och kalkyler för el, tele och säkerhetssystem. Bjerkings arbeten inleddes 2014 och förväntas pågå under 2015.

Beställare: Underkonsult till AIX