referensbild2.jpg

Kvarteret Svalan

Bjerking har haft uppdraget som miljösamordnare då Aspholmen Fastigheter bygger om delar av Kvarteret Svalan mot Vaksalagatan/Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Bjerking har varit med i projektet sedan 2012 och 2014 slutfördes ombyggnationen.

Både etapp 1, det gamla EPA-varuhuset mot Vaksalagatan, och etapp 2 mot Dragarbrunnsgatan, som mestadels utgörs av nybyggnad, har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Certifieringen är ett kvitto på att projektet lever upp till högt ställda krav på energieffektivitet, inomhusmiljö och byggmaterialens innehåll av kemikalier.

Klassningssystemet Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council som också utbildar och certifierar Miljöbyggsamordnare. Hos oss på Bjerking finns idag fyra certifierade Miljöbyggsamordnare, och all specialistkompetens som behövs för att miljöklassa en byggnad.

Utöver miljösamordning har Bjerking haft uppdrag inom konstruktion, radonundersökning, akustik, miljöinventering, fuktinventering och fuktsäkerhetsprojektering för projektet.

Projektet fick Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2014.

Beställare: Aspholmen Fastigheter