Clarion Hotel Arlanda Airport

Hotellets läge intill SkyCity på Arlanda flygplats ställer höga krav på ljudisolering mot flygbuller. Bjerking har ansvarat för ljudmiljön i hotellet. Detta har inneburit att vi föreslagit åtgärder för att trafikbuller, främst flygbuller uppfyller beställarens krav i gästrummen.

Vi har beräknat buller från installationer och säkerställt att ljudnivåer inte överskrider ställda krav och projekterat ljudisolering mellan gästrum samt ljudisolering och rumsakustik i hotellets konferensavdelning

Läget i kombination med beställarens höga krav på ljudmiljön i hotellet har inneburit att stor vikt har lagts på utförandet av hotellet. Under projektets gång har vi på Bjerking hållit i en introduktionskurs med hantverkarna, på plats, med avseende på ljudisolering. Där gick vi igenom konstruktionslösningar och berättade varför de utförts på ett visst vis. Vi fick även synpunkter från hantverkarna för att ha möjlighet att revidera vissa lösningar. Det var alltså möjligt att anpassa konstruktionen optimalt både med avseende på ljudisolering och utförande. Hotellet invigdes i november 2012, men vårt uppdrag sträckte sig en bit in på 2013, då vi i samband med besiktningen av hotellet utfört kontrollmätningar efter att hotellet färdigställts.

Beställare: NCC Construction Sverige AB