Porslinsfabriken Gustavsberg 600x400.jpg

Porslinskvarteret

Bjerking har tagit fram bygghandlingar för konstruktion åt JM för nya bostäder till Porslinskvarteren i bruksstaden Gustavsberg. Arbetet har inneburit projektering av fem våningar höga nyfunkishus med putsfasad i etapp 1 och 2. Dessa kommer att vara klara för inflyttning 2015 respektive 2016. Projekteringen för etapp 3 och 4 påbörjades april 2014 och pågår under våren 2015.

Etapp 1 består av ett lamellhus med tre trapphus samt garage för boendeparkering under huset. Byggnaden får fasader i vit och blå puts med ljusa tegelsocklar samt panel vid balkonger och uteplatser. 

Etapp 2 består av två stycken lamellhus om fyra till fem våningar med milda, putsade fasader och en markerad sockel. Precis som i första etappen är porslin och keramik den centrala utgångspunkten för både färg och form, vilket skapar ett stilrent nyfunkiskvarter med tydliga referenser till Gustavsbergsfabrikens historia. 

Beställare: JM