referensbild.jpg

Kvarteret Svalan

Det gamla EPA-varuhuset i kvarteret Svalan i Uppsala har byggts till med två kontorsvåningar och byggts ut 3 meter mot Vaksalagatan. Bjerking har deltagit i projektet med ett flertal teknikområden, bland annat konstruktion, akustik, miljöinventering, brand och fuktinventering.

Konstruktionsuppdraget omfattar om- och utbyggnad av den befintliga fastigheten. Arbetet inkluderar kartläggning av den befintliga stommen inklusive beräkning av utnyttjandegraden, rivningshandlingar, konstruktion av två nya våningar, ett nytt fläktrum, två nya trapphus genom hela huset, utbyte av klimatskärm (nya fasadväggar), utbyggnad av huset mot Vaksalagatan i två plan, nya hisschakt, nya terrasser mot ljusgården samt nya ventilationsschakt. Dessutom har det krävts anpassning av huset i övrigt till nya installationer, nya planlösningar och nya hyresgäster.

Projekteringen har utförts i två etapper. Etapp 1 pågick för Bjerking till hösten 2012 och etapp 2 till hösten 2013. Ombyggnaden var klar under 2014. Projektet Kvarteret Svalan tilldelades Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2014.

Beställare: Aspholmen Fastigheter AB