Kvarteret Suttung

Det gamla Postenhuset vid centralstationen i Uppsala har genomgått en större om- och tillbyggnad. Bjerkings konstruktionsenhet har varit med från tidigt kalkylskede och tagit fram system- och bygghandlingar av kontorslokal, hotell och restaurang.

Byggnaden som numera har namnet Uppsala Gate, har utökats med två våningar och byggts om för att kunna erbjuda moderna, flexibla kontorslösningar. Ett nytt hotell har byggts i anslutning till den befintliga byggnaden. Det nya hotellet omfattar tio våningar med bland annat en skybar på översta våningen med utsikt över Uppsala.

Den totala byggnationsytan är 11 000 kvadratmeter som byggs om samt en påbyggnad av två våningsplan med totalt 3 600 kvadratmeter. Projektering utfördes i två etapper fr.o.m. 2011 t.o.m. 2016. 

Etapp 1, om- och påbyggnad av befintliga kontorshus

Etapp 2, nybyggnationen av hotellbyggnad.

Bjerking har även bidragit med fuktsakkunnig, geoteknik, mät, riskanalys och miljöbyggnadssamordning enligt Miljöbyggnad Silver (etapp 1).

Beställare: Klövern