Cederhusen

Cederhusen är planerade för byggnation i nya stadsdelen Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm. Bjerking har fått i uppdrag att ta fram utökad systemhandling för samtliga fyra trähus, ca 230 lägenheter bestående av 1-5 rummare med en total boarea för hela projektet på cirka 15 000 kvm.

Fasaderna kläs med cederspån och trästommen kommer att göras synlig i bland annat entréhallar. Planerad inflyttning med start 2021.Projektet utgörs av fyra hus uppdelade på två kvarter, Humboldt och Bologna. Husen grundläggs i sin helhet på existerande vägtunnlar vilket ger strikta krav på lasternas storlek och fördelning. Husen utförs med bärande stomme i trä bestående av prefabricerade byggelement i form av korslimmade träskivor. Husen blir mellan 6 och 11 våningar höga. 

LCA rapport för Cederhusen

Veidekke Bostad och Bjerkings klimatfond har gemensamt drivit ett utvecklingsprojekt där en livscykelanalys har utförts för att kunna jämföra klimatpåverkan för den bärande trästommen från fyra olika tänkbara leverantörer.

Ta del av LCA-rapporten här

 

Beställare: Folkhem

Bilder: General Architecture