Cederhusen

Cederhusen är planerade för byggnation i nya stadsdelen Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm. Bjerking har fått i uppdrag att ta fram utökad systemhandling för samtliga fyra trähus, ca 230 lägenheter bestående av 1-5 rummare med en total boarea för hela projektet på cirka 15 000 kvm.

Fasaderna kläs med cederspån och trästommen kommer att göras synlig i bland annat entréhallar. Planerad inflyttning med start 2021.Projektet utgörs av fyra hus uppdelade på två kvarter, Humboldt och Bologna. Husen grundläggs i sin helhet på existerande vägtunnlar vilket ger strikta krav på lasternas storlek och fördelning. Husen utförs med bärande stomme i trä bestående av prefabricerade byggelement i form av korslimmade träskivor. Husen blir mellan 6 och 11 våningar höga.

Beställare: Folkhem

Bilder: General Architecture