refernsbild.jpg

Universitetshuset i Uppsala

Statens Fastighetsverk och Uppsala Universitet har genomfört ett programarbete för att uppgradera tekniska system och tillgänglighetsanpassa lokalerna i universitetshuset i Uppsala. Byggnadens elsystem kommer också att uppdateras till 5-ledarsystem och brandlarmet i lokalerna förbättras.

Bjerking har i programskedet varit ansvariga för upprättande av programhandling och kalkyler för el, tele och säkerhetssystem.

Fastighetens unika miljö har gjort projektet extra utmanande. Det har krävts omsorgsfulla utredningar för att minimera synliga installationer för det tekniska försörjningssystemet. Bjerking arbetar även med radonundersökning av hela byggnaden. Bjerkings arbeten inleddes 2014 och förväntas pågå under 2015.

Beställare: Statens Fastighetsverk