Stadstradgarden600x400.JPG

Stadsträdgården i Uppsala

Under 2014 firade stadsträdgården i Uppsala 150-års jubileum. I samband med detta har Bjerking deltagit i ett flertal belysningsprojekt i parken. Lycksalighetens Ö har förvandlats med effektbelysning, stadsträdgårdens gång- och cykelvägar har fått ny LED-belysning och nio spaljébågar har gestaltats med ljus. 

Idén bakom ljussättningen av spaljébågarna kom av möjligheten att skapa ett funktonsljus på ett annorlunda sätt. Konceptet presenterades som ¨guldbågar¨ och inspirationen kom från romerska chokladbågar med apelsinsmak och är en integrerad ljuslösning i konstruktionens material. Resultatet blev ett rum i rummet med en distinkt ljusbild på marken från armaturer upptill i bågen som leder besökaren rytmiskt genom rummet. Upplevelsen förändrar karaktär över tid, beroende på årstid och växtlighet. Ljusbågarna är en visuell gestaltning som är tillgänglig även på håll och ovanifrån från Akademiska Sjukhuset.​

Beställare: Uppsala kommun