refernsbild.jpg

Rosendalshallen

Rosendalshallen är Uppsala Studenters Idrottsförenings nya arena. Bjerking har medverkat genom el/tele och säkerhetsprojektering och genomfört geoteknisk markundersökning för projektet som inrymmer fem tennisbanor, en multihall, restaurant, squashhall och Uppsalas modernaste gym i två plan med inomhuslöparbanor.

Hur är det möjligt för en liten tennisklubb att i egen regi bygga en sporthall för 80 miljoner kronor? Var och en av de runt 800 medlemmarna betalar en årsavgift på 350 kronor och några större tillgångar i kassan fanns inte. Det borde inte gå! Ändå har Upsala Studenters Idrottsförening lyckats bygga en idrottshall i Rosendal i Uppsala som är mer estetisk och genomtänkt än normalt och med många gröna förtecken. I den 8 000 kvm stora anläggningen blandas vackra limträbågar med slipade betonggolv. Det sinusformade yttertaket är täckt med sedum som jämnar ut inomhustemperaturen över dygnet och tar upp koldioxid. Dessutom är det Sveriges första arena med LED-armaturer, vilket minskar driftskostnaderna väsentligt. Rosendalshallen invigdes 1 september 2012.

Beställare: Uppsala Studenters Idrottsförening

Här uppmärksammar Världsstjärnor den nya arenan.