referensbild.jpg

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna, NKS, är namnet på det sjukhus som nu uppförs invid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Det är Europas största sjukhusprojekt och Sveriges största byggprojekt. Det blir ett nytt och toppmodernt sjukhus där Karolinska Universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av högsta kvalitet.

Uppdragsgivare är Siemens AB, som ansvarar för styr- och övervakningsentreprenad i en stor del av Nya Karolinska Solna. Bjerking arbetar med projektering av fastighetsautomation i Fas 4 (Sjukhus del 1) och Fas 5 (Sjukhus del 2). Ett spännande projekt där samordning av funktioner och installationer med övriga projektörer inom el, ventilation, värme, kyla och brand står i proportion till projektets storlek. Projektering utförs med höga kvalitetskrav och stort fokus på energieffektivitet och hållbarhet. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart 2018.

Beställare: Siemens AB

Läs mer här.