Refernsbild.jpg

Maria Magdalena kyrka

Mellan Slussen och Mariatorget på Södermalm i Stockholm, ligger Maria Magdalena kyrka. Under 1350-talet, när Sverige ännu var katolskt, uppfördes på platsen ett begravningskapell med tillstånd av påven Clemens VI. År 1588 påbörjades byggandet av kyrkan och efter en stor eldsvåda på Söder år 1759 återuppbyggdes dagens kyrka.

Dagens byggnad har i stort sett samma utseende som för 200 år sedan. På kyrkogården ligger bland annat Evert Taube och Christoffer Polhem begravda. Kyrkan restaureras nu av underhållsskäl och de skador byggandet av Citybanan orsakat. Även uppkomna krav på tillgänglighet, brandsäkerhet och kyrkans ändrade behov av verksamhet förändrar kyrkans behov av installationer och dess utformning.

Bjerking ansvarar för projektering av el- och teleinstallationer och projekteringsarbetet är under våren 2015 i sitt slutskede. Hela det äldre elsystemet byts också ut för att minska faran för elfel som kan orsaka brand. Dessutom kompletteras byggnaden med nya ljuskällor och möjlighet att styra ljuset på ett mera varierat sätt. Kör- och orkesterplatser kommer att få ett bättre läsljus och belysas för att synas bättre för kyrkans besökare. Alla byggnadens installationer för belysning utförs så att LED-ljuskällor kan användas.

Beställare: Maria Magdalena församling