Kv Munken byggnad 1 och 2 137-Dat 20150601-3.jpg

Kvarteret Munken

Kvarteret Munken är en av Uppsalas äldsta universitetsbyggnader. Delar av byggnaderna är från 1752-1753 och vissa är byggnadsminnesförklarade, fastigheten ägs av Uppsala Akademiförvaltning . I samband med att lokalerna byggts om till moderna funktionsanpassade kontors- och undervisningslokaler för juridiska sektionen har Bjerking projekterat el, belysning, hiss, tele och säkerhetssystem.

Projektet har varit utmanande då höga krav ställts på installationslösningar med hänsyn till de bevarandevärda fastigheterna och utomhusmiljön. Bjerking har under flera års tid medverkat i arbetet med att iordningställa fastigheterna som ingår i kvarteret. För hus 2 sker inflytt under mars 2015 och för hus 1 den 1 juli 2015.

Beställare: Uppsala Akademiförvaltning