referensbild.jpg

Kvarteret Lokföraren

Byggnaden är en del av förnyelsen av området kring Uppsala Resecentrum och omfattar totalt 7 våningar med galleria och matvarulokal i entré- respektive källarplan. Uthyrningsbar yta omfattar totalt cirka 17 000 kvm. Kommunen hyr stora delar av kontorslokalerna, 4 våningar, och här sitter bland annat Stadsbyggnadsförvaltningen. Byggnaden är klassificerad enligt LEED Gold och EU Green Building.

Bjerkings uppdrag omfattade framtagande av bygghandlingar avseende VVS vid nybyggnad av fastighet för kontor och handel. Installationsmässigt fokuserades mycket av arbetet på att få en så flexibel lösning som möjligt för framtida hyresgästanpassningar. Kyla till kontorsrummen är ansluten till frikylesystem om cirka 150 kW som växlas över till fjärrkyla när utetemperaturen är för hög för att nyttjas. Projekteringen inleddes under 2011 och slutfördes under 2012.

Beställare: Caverion