referensbild.jpg

Stockholms Konserthus

Konserthuset är beläget vid Hötorget i Stockholm. Byggnaden invigdes 1926 och ansvarig arkitekt var Ivar Tengbom. Enligt Stadsmuseet i Stockholms klassificering har Konserthuset ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, vilket ställer särskilt höga krav på varsamhet vid förändringar, restaureringar och underhåll.

Bjerking har haft som uppdrag att ombesörja projekteringen av VVS-systemet i samband med ombyggnationen av Konserthuset. Projekteringen påbörjades i november 2014 och ska i huvudsak vara avslutad i april 2015. De stora utmaningarna har inbegripit att projektera för utförande av relativt omfattande renoveringsarbeten i en kulturminnesmärkt byggnad med en pågående verksamhet i centrala Stockholm. Det har också handlat om att medverka till att ombyggnaden ska kunna utföras med minimal inverkan på verksamhet och besökare till Konserthuset.

Beställare: Stockholms Konserthusstiftelse