referensbild.jpg

Akademiska sjukhuset, A1

Gamla lasarettets byggnad A1 i Uppsala uppfördes 1867 och är därmed Akademiska Sjukhusets äldsta sjukhusbyggnad. Den är kulturhistoriskt intressant och skyddsvärd och via varsam restaurering blir det möjligt att bibehålla byggnadens karaktär och samtidigt skapa en modern invändig miljö och försörjning.

Med start under 2014 renoverades huset invändigt. Efter varsam rivning, förnyelse av installationer och teknik, ytskiktsrenovering, samt energieffektiviserande åtgärder som till exempel renovering av fönster, återställdes rumsbildningen till de större rymliga ytor som fanns ursprungligen. Ombyggnationerna blev klara i oktober 2015 och då hade drygt 174 moderna kontorsplatser och konferensytor skapats. Den totala ombyggnadsyta som omfattas uppgick till cirka 6 500 kvm och beräknas kosta cirka 80 MSEK.

Interiören är delvis välbevarad och är tänkt att så långt det är möjligt återskapas. En stor del av utmaningen för installationsarbetena har därför varit att få installationerna att samverka med interiören. Byggnaden ska även klassas som miljöbyggnad brons och saneras från en rad miljöfarliga ämnen. 

Bjerking utför projekteringen för en totalrenovering av hus A1. Byggnad A1 är en totalentreprenad i samverkan, där Bjerking vunnit upphandlingen tillsammans med ByggConstruct. Bjerking bidrar med konsulter inom en lång rad områden till projektet; VVS, brand, akustik, projekteringsledning, konstruktion, el, styr och miljö & geoteknik. 

Beställare: ByggConstruct och byggherre är Landstingsservice i Uppsala