Kontakta mig

Fredrik Elvén

VVS & styr

010-211 80 88

Maila

Åhlénshuset i Uppsala

Arbetet med förnyelsen av Åhlénshuset vid Stora torget i Uppsala startade under 2014 och arbetet beräknas vara slutfört till julhandeln 2015. Det handlar om en total om- och tillbyggnad på cirka 11 500 kvm. Varuhuset byggs ut på hela den tidigare last- och parkeringsytan mot Dragarbrunnsgatan. I tillbyggnaden kommer det inrymmas bland annat café, butiker, restauranger och kontor.

En stor del av det nuvarande underjordiska parkeringsgaraget ska även omvandlas till butiksytor. Hela det gamla Åhlénshuset kommer dessutom att få en ny välvd glasfasad.

Åhléns är hyresgäst i fastigheten idag och kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet i lokalerna även under ombyggnadstiden. Bjerking har projekterat VVS, kyla och el- och telesystem. Åhléns kommer att bedriva sin verksamhet i lokalerna under hela byggtiden och kommande användning av de respektive lokalerna är ännu inte fastställd. Stor vikt har därför lagts vid att skapa flexibla lösningar för installationerna.

Beställare: Arcona