Vårdöbron

Vårdöbron ligger mellan öarna Töftö och Vårdö på Åland. Det är en samverkansbro med stålbalkar som har en total brolängd på 344 meter och sex stöd. Max spännvidd är 68 meter. Mellanstöd är grundlagda på dragförankrade stålrörspålar.

Vi har färdigställt bygghandlingar på underbyggnad och betongfarbana, varit byggstöd samt utfört kontrollberäkningar av slagna pålgrupper. Arbetet har skett i ett nära och givande samarbete med Ålands landskapsregering, entreprenör GRK, projektledning på Forsen och Ramboll Finland.

Beställare: Ramböll Sverige AB