Vallby600x400.jpg

Vallby Dunge

Vi har tagit fram ett designförslag för lekparken Vallby dunge som är belägen i Fålhagen, Uppsala. Lekparken är utformad som ett cirkusområde med tält, manege, dresserade djur, lekredskap med akrobatiska möjligheter och scen med en ridå.

Det centrala cirkustältet är gestaltat med ett stiliserat tak av belysningsslingor och manegen med cirkusdjur och lekredskap belyses med effektbelysning. Utöver manegen belyses lekplatsens övriga ytor och omkringliggande träden med strålkastare. Bjerking har projekterat all el till belysningen samt varit ansvariga för byggledning gällande allt belysningsarbete.

Beställare: Uppsala kommun