Tvärbanan Kistagrenen

Tvärbanan Kistagrenen är en 8 km ny spårväg mellan Norra Ulvsunda och Helenelund. I Norra Ulvsunda ansluter spårvägen till Tvärbanan Solnagrenen. Tvärbanan korsar vital infrastruktur som bland annat Ulvsundavägen, Mälarbanan, Enköpingsvägen, E18, E4, tunnelbanan.

Vi har bland annat tagit fram bygghandlingar på stödmurar, tråg, bro, väderskydd och teknikhus för sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats, ca 1,5 km. I uppdraget gällde även 3D-projektering till samgranskningsmodell.

Beställare: Trafikförvaltningen