DSC_2349.JPG

Råbäckens förskola

Råbäckens förskola i Upplands Väsby brann ner till grunden i januari 2012. I arbetet med uppbyggandet av den nya skolmiljön har beställaren önskat att material och utrustning ska vara så naturliga som möjligt. Den omgivande naturen har därför fått komma in på tomten och inspiration har hämtats från djungeln och savannen. Under hösten 2014 stod den nya förskolan klar för inflyttning.

Livet kretsar kring bäcken, och i gränslandet mellan skogen och öppna ytor. Bäcken anspelar på platsens egen bäck - Råbäcken - och skapar en av de mest kreativa lekmiljöer som finns, strandkanten. Barnen har tillsammans med personalen möjlighet att släppa på vatten i bäcken som tillsammans med sanden kan skapa oändliga formationer. All lekutrustning är vald med omsorg för att ge barnen lagom svåra utmaningar. Det är inte alltid självklart hur ett objekt ska användas. Traditionell lekutrustning som lekhus, bänkbord, pergolor och sandlådor finns i dubbla uppsättningar i varsin ände av gården. Övrig utrustning får barnen söka upp och samsas kring.

Längst i norr har vi placerat borgen, en målpunkt och samlingsplats. Mot söder öppnar sig gården och ansluter till de fria ängarna på andra sidan staketet, perfekta för lekar som kräver större utrymme.

Närmast entréerna till avdelningarna finns ombonade miljöer. På marken kan man ställa upp pallkragar att odla i och buskar ger goda bär till sommaren. Man kan sitta i solen eller under pergolans skydd och äta sitt mellanmål, eller bara vila i körsbärsträdens skugga. Med många nya träd och buskar hoppas vi kunna ge barnen möjlighet att vistas i lövskugga när solen värmer som mest. Utanför zonen närmast huset är gården belagd med en så kallad Ekoyta. Den består av stenmjöl blandat med ett naturligt bindemedel, för att minska damm och löst grus.

Beställare: Upplands Väsby kommun