KvCement_1_600x400.JPG

Kvarteret Cementgjuteriet

Vid gamla Cementgjuteriet i Luthagen, Uppsala, växer ett helt nytt stadsdelscentrum fram med både butiker och bostäder. Totalt rör det sig om cirka 1100 bostads- och hyresrättslägenheter samt cirka 3500 kvm handel. Butiksverksamheterna kommer att samlas runt torgbildningen, Mimmi Ekholms plats, och ge service till tusentals Luthagenbor.

Vi har utarbetat ljusgestaltningsförslaget för torgmiljön i samarbete med projektets landskapsarkitekt. På torget har vi tillsammans med konstnären Anna-Karin Brus gestaltat ett ljuskonstverk i form av en Mimmi Ekholms signatur. Platsen har fått infälld murbelysning och torgytan belyses med strålkastarstolpar. Vi har gestaltat och projekterat belysningen i hela området, alla gator runt de åtta kvarteren och stadsdelsparken, samt medverkat som byggledare för belysningsarbetet under byggtiden. Bjerking har även projekterat el för P-automater, belysningscentral, mätarskåp och markinfällda eluttag.

Beställare: Uppsala kommun