referensbild.jpg

Huvudvattenledning Barkarbystaden

Bjerking har på uppdrag av Järfälla kommun projekterat en huvudvattenledning och ventilkammare i samband med planering av en ny stadsdel benämnd Barkarbystaden. Stadsdelen är belägen i Järfälla kommun söder om affärsområdet Barkarby outlet och sträcker sig från E18 i väst in på tidigare flygfältsområde i öst.

Projekteringen av gator och fastigheter har medfört att Norrvattens befintliga huvudvattenledning och ventilkammare måste flyttas vilket innebär att på en 500 meter lång sträcka byggs en ny vattenledning samt en ny ventilkammare. Dåliga markförhållanden och korsande ledningar har komplicerat projekteringen. Ett nära samarbete med Bjerkings geotekniker har bidragit till ett lyckat utförande trots dåliga markförutsättningar.

Bjerkings kontinuerliga uppföljning gentemot entreprenören under hela processen, från projektering till byggskede, har även gett en bra samverkan externt. Korsande ledningar, däribland en betongledning på cirka 2 meter i diameter med självfall har krävt nytänkande och medfört att hela ledningssträckan fått ett extra korrosionsskydd i form av påförd ström. Det kan liknas vid fartygsskrov som skyddas med offeranoder som är en enklare variant av korrosionsskydd. Norrvatten tar över anläggningen från Järfälla kommun efter utförd byggnation. Ett kontinuerligt samarbete med Norrvatten har ägt rum och deras granskning inför övertagandet har ställt höga krav på projektering och utförande. Bjerkings insatser inleddes februari 2012 och under februari 2015 har ledning och kammare byggts färdigt och slutligen har inkoppling skett.

Beställare: Järfälla kommun