Drag600x400.JPG

Dragarbrunnsgatan

Bjerking har varit med och tagit fram ett belysningsprogram med riktlinjer för hela Dragarbrunnsgatan. I detta gav vi som förslag att gaturummet mellan Bangårdsgatan och Vretgränd skulle ges ett vardagsrumstema. Detta förslag kom sedan att bli ett ledord för hela projektet.

Mellan Bangårdsgatan och Vretgränd i Uppsala har gaturummet öppnats upp och träd ramar in en ny liten torgyta med bänkar. Körsbärsträd, gatsten i olika färger och trivsam belysning ger platsen en hemtrevlig miljö. Vi har utarbetat ljusgestaltningsförslaget för torget, med vardagsrumsarmaturer som inrymmer små platsbildningar och allmänljus i form av strålkastarstolpar som lyser upp körytorna. Konstverket Spetsgardinen har också fått en effektbelysning mellan konstverk och fasad. Bjerking har även projekterat elen för all belysning, de uppvärmda bänkarna och cykelpumpen. Under byggtiden har vi medverkat som byggledare för belysningsarbetet.

Projektet fick Uppsala Nya Tidnings Stadsmiljöpris 2012.

Beställare: Uppsala kommun