referensbild.jpg

Centralparken

Centralparken i Täby anlades 1963 och är en tidstypisk 60-talspark med stora kortklippta gräsytor, buskage och träddungar. Den är långsträckt med stora och öppna landskapsrum med långa och breda siktstråk. Parkens storlek gör att det finns plats för en lång rad med aktiviteter utan att man stör varandra.

Under 2013-2014 har Centralparken genomgått en omfattande upprustning, vilket omfattar bland annat ombyggnation av två lekplatser, fler planteringar, möbler, odlingslotter, översyn av gångvägar och aktivitetsytor samt ny belysning. I Parken återfinns bland annat lekplatser, boulebana, odlingslotter, tennisplan, allmänt bad, utomhusgym och odlingslotter.

Bjerking har ansvarat för projektering av den nya belysningsanläggningen som innefattar belysning av gång- och cykelvägar, lekplatser samt konstverk och gångtunnel.

Beställare: Täby kommun