referens_bild.jpg

Bollstanäs skola

I samband med att Bollstanäs gamla skola i Upplands Väsby byggdes ut fick vi uppdraget att arbetat med en gestaltning och projektering av skolgården. Arbetet med skolgårdens utformning har tagits fram i ett nära samarbete med skolans personal och elever.

Platsen hade redan från början fina förutsättningar i form av ett fantastiskt läge vid Norrvikens vatten, men också begränsningar i form av en kuperad tomt med allt från berg till lerig och sank mark. Tillbyggnader för skola, sporthall och matsal skulle även rymmas på tomten. På gården fanns även både utrustning och växter som skulle bevaras, bland annat en vattentrappa och en stor lekskulptur.

Gårdens utformning knyter an till strandläget, med vattentrappa, salixplanteringar och hoppstenar. Lekplatsen har, på den del som vetter mot sjön, också utformats för att fungera som en aktivitetsslinga som används i idrottsundervisningen. För att kunna dra nytta av gården ytterligare i undervisningen har inhemska växtmaterial med anknytning till vilt förekommande arter planterats. Gården har därför en stor variation av vegetationstyper och arter.

Skolbyggnaderna invigdes under april 2013 och arbetet med skolgården slutfördes under hösten 2013.

Beställare: Upplands Väsby kommun