Askgravplats Nr2 -Dat 20151008.jpg

Askgravplats Sundbyberg

Precis intill Lötsjön ligger Sundbybergs begravningsplats där en ny askgravplats färdigställdes 2015. Bjerkings landskapsarkitekter har varit med från vinst i parallellt uppdrag till bygghandling med förslaget Famna; där den nya askgravplatsen vänder sig mot söder och huvudgångvägen som löper genom Sundbybergs Begravningsplats. De bågformade planteringarna med låga häckar och blommande perenner välkomnar besökaren.

Den branta slänten har jämnats ut till en mjuk och svag lutning över hela ytan. Markmodelleringen och de bågformade planteringarna med askgravplatser omfamnar den lägre belägna meditationsplatsen som är en cirkulär, lugn plats, lätt avskärmad med en häck mot söder men ändå öppen och inbjudande. Här finns bekväma sittplatser invid blommande örter och en stilla vattenyta som speglar himlens ljus. Askgravplatsen är gestaltad med stora drag för att skapa en enhetlig plats, dock skiljer sig gravstenarna åt med små skiftningar i höjd och ytbehandling som gör varje sten speciell. Stenarna är av svensk grå granit vilket är beständigt och tidlöst. De läggs med en liten inbördes höjdskillnad mellan 1-4cm för att ge variation i raden och ligger med en svag lutning mot gången som är praktiskt för avrinningen men också trevligt att de vänder sig mot besökaren. Framför stenarna finns en singelsträng där gravljuset kan placeras eller blomvasen kan stickas ned.

Mellan gräset och singelytan sätts ett stålband för att hålla isär ytorna och för att underlätta för skötseln. Gravstenarna läggs på en packad grusbädd när raden anläggs. Allteftersom gravarna tas i anspråk görs inskriptionerna. Perennerna planteras sortvis i stora grupper för att ge ett lugnt intryck.

Beställare: Svenska Kyrkan, Sundbybergs Stad