referensbild.jpg

Östra längan Ultuna

På uppdrag av Akademiska Hus har Bjerking projekteringsuppdraget för ombyggnad av Östra längan på Campus Ultuna utanför Uppsala. En del av uppdraget består av komplett ut- och invändig dokumentation av byggnaden.

Metoden som använts vid dokumentationen är laserskanning. Resultatet från laserskanningen blir ett koordinatsatt punktmoln som sedan blir grunden till en noggrann uppritad 3D-modell.

Beställare: Akademiska Hus