referensbild.jpg

Gränby köpstad

Den nordöstra delen av Uppsala är snart en av stadens mest expansiva delar och Gränby köpstad kommer bli porten dit. Under åren 2014-2017 kommer en mängd byggnader uppföras och fler än 10 nya verksamheter etablera sig inom området.

På uppdrag av Atrium Ljungberg har Bjerking det övergripande ansvaret för mätningar inom området. Mätningsarbetet innefattar bygg- och anläggningsutsättning, diverse inmätningar och beräkningar.

Beställare: Atrium Ljungberg