Bjerking logotyp

Omgivningskontroll – vibrationer

Tuffa tider kräver trygga samarbetspartners

I en allt tuffare omvärld, med projekt som kräver hållbara lösningar, är vi på Bjerking en trygg samarbetspartner som hjälper dig klara de utmaningar du står inför.

Med digitala lösningar och automatiserade mätsystem kan vi erbjuda flera tjänster kring omgivningskontroller. Vi kan hjälpa dig undvika onödiga bekymmer och spara både tid och resurser i dina projekt.

Vårt team har hög kompetens och lång erfarenhet när det gäller riskanalys, besiktning och mätning. Vi kan hjälpa dig genomföra dina projekt, oavsett storlek och plats.

Riskanalys

Riskanalys

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad för dig som byggherre, entreprenör och för omgivningen. Inför ett projekt med vibrationsalstrande arbeten, som exempelvis sprängning, spontning, pålning, schaktning och packning, upprättar vi en riskanalys som belyser potentiella risker i projektets omgivning.

Vibrationsmätning

Vi kan följa alla typer av mätningar i realtid i ett webbaserat mätsystem. Systemet skickar larm vid förutbestämda nivåer via sms och e-post till utvalda personer. I mätsystemet utför vi även analyser av mätdata och bistår med rådgivning. För sprängare finns möjlighet använda mätsystemet för att registrera och analysera sprängsalvor samt föra sprängjournal.

Vibrationsmätning
Samhällsbuller

Samhällsbuller

Buller är en av det största och vanligaste störningarna som vi upplever, alla känner till känslan att befinna sig i en bullrig miljö och allt för många kan även relatera till att bo i en bullerutsatt miljö. Många sjukdomar kan tillskrivas buller och den stress som uppstår att vistas och sova i bullriga miljöer. Den utvecklingen vi ser i samhället är att goda kommunikationer är högt värderade men dessa bidrar även till höra bullernivåer.

Syneförrättning

När vibrationsalstrande markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning behöver utföras måste man göra en besiktning före och efter. Vi kan hjälpa er med det.

Kontakta oss


Fler kontaktpersoner

Michel Ehn

Teamledare
Riskanalys, Avancerad mätning

010-211 85 41
michel.ehn@bjerking.se 

Saku Heikkilä

Teamledare
Besiktning, Skadeutredning

010-211 80 28
saku.heikkila@bjerking.se 

Mikael Madeon

Hållbarhetslöfte Omgivningskontroll Vibrationer

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Omgivningskontroll Vibrationer kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Förebyggande riskarbete
  • Kompetensutveckling
  • Egna inköp och resor

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Uppdrag