Kvalitet

På Bjerking arbetar vi med uppföljning av vårt kvalitetsledningssystem för att säkerställa att vi uppfyller kraven för Certifiering IS0 9001 och ISO 14001. Ansvarig för detta arbete är vår Kvalitets- och miljöansvarig, KMA.

Bjerkings intranät tillsammans med systemet för uppdrags- och anbudshantering garanterar en långsiktig, framgångsrik och hållbar utveckling, till nytta för våra kunder och oss själva. Det underlättar, effektiviserar, utvecklar samt kvalitetssäkrar det dagliga arbetet genom ett enkelt, effektivt och systematiskt arbetssätt med ordning och reda.

Genom de mål och processer som vi satt upp för vår verksamhet kan vi styra och stötta våra medarbetare i det dagliga arbetet. På detta sätt förvaltar vi vårt strukturkapital och medverkar till en aktiv kunskapsspridning med systematiskt återanvändning av de bästa resultaten.

 

Kontakt

Mattias Sundstedt

Kvalitets- och miljöansvarig

Uppsala/Stockholm

010-211 80 12

mattias.sundstedt@bjerking.se