Kvalitet & Miljö

Bjerking är sedan juni 2017 certifierat enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kvalitet och miljö

Bjerking har infört Verksamhetssystemet med övertygelsen att det ska garantera en långsiktig, framgångsrik och hållbar utveckling, till nytta för våra kunder och oss själva.

Med Verksamhetssystemet råder det ingen tvekan om hur Bjerking styr och stödjer sin verksamhet och sina processer samt vilka mål som satts upp för verksamheten.

Verksamhetssystemet underlättar, effektiviserar, utvecklar samt kvalitets- och miljösäkrar det dagliga arbetet genom ett enkelt, effektivt och systematiskt arbetssätt med ordning och reda.

Verksamhetssystemet förvaltar vårt strukturkapital och medverkar till en aktiv kunskapsspridning med systematiskt återanvändning av de bästa resultaten.

Kontakta mig

Mattias Sundstedt

KMA, Säkerhet

010-211 80 12

Maila