Integritetspolicy GDPR

Bakgrund

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners vi använder oss av. I denna informationstext beskriver vi hur och varför organisationen behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Ta del av vår Integritetspolicy HÄR