Hållbarhetsredovisning

Här är Bjerkings fjärde hållbarhetsredovisning. Med den vill vi informera våra intressenter om Bjerkings arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor. 

"Så ställdes allt på ända. Arbetslivet tog att digitalt jättekliv, äldrevården hamnade i fokus och livet blev plötsligt mycket mer lokalt. Hur kommer vi att vilja bo och arbeta efter pandemin? Hur ska vi lösa stödet och vården till de äldre över 80 som kommer att bli 50 procent fler fram till 2030? Och hur påverkar detta utvecklingen av både stad och land och kopplingarna däremellan?"

Så inleder Anders och Lisa Hållbarhetsredovisningen för 2020 och konstaterar att "det krävs nya arbetssätt och samarbeten för att komma framåt."

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för vår verksamhet är:

  • Klimatfrågan - den absolut viktigaste frågan för oss!
  • Kemikalier, resurseffektivitet, biologisk mångfald och vattenfrågor
  • Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
  • Jämställdhet och integration samt hälsa och trygghet

 

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen här