Hållbarhet i praktiken

Kunskapen och insikten om hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet behöver öka på bred front i vår bransch. Det vill vi bidra till!

Under hösten 2020 gav Bjerking en serie webbinarier på temat hållbarhet i praktiken. Här kan du se dem i efterhand.

 

Digital Miljö- och hållbarhetsstyrning

Robert af Wetterstedt, Hållbarhetsspecialist

Har du koll på dina projekt? Under det här webbinariet får du veta mer om Bjerkings digitala miljö- och hållbarhetsstyrning som ger dig full kontroll över dina projekt.

Se webbinariet Digital Miljö- och hållbarhetsstyrning

---

Byggnadsvård - en kultur- eller miljöfråga?

Anders Stjernberg, Byggnadsantikvarie

Långsiktig hållbarhet handlar om långsiktigt underhåll och ett förnuftigt tillvaratagande av resurser i gestaltningen av våra miljöer. Så är byggnadsvård då en kultur- eller miljöfråga? 

Se webbinariet Byggnadsvård - en kultur- eller miljöfråga? 

--

Klimatkonsekvenser av markarbeten

Maria Nylander, Geotekniker

Livscykelanalyser för byggnader blir allt vanligare, men hur ser egentligen klimatbelastning ut för markarbeten kopplat till resultat från marktekniska miljöundersökningar? Bjerking har gjort en livscykelanalys för de markarbeten som berör sanering av föroreningar för Magasin X i Uppsala. 

Se webbinariet Klimatkonsekvenser av markarbeten

--

Bygga bostäder med miljöcertifiering

Elin Salomonssen, Miljö- och hållbarhetskonsult 

Dags att bygga bostäder med miljöcertifiering? Väljer du mellan Svanen och Miljöbyggnad? Vi får dessa frågor nu och då, och tänkte därför berätta skillnader och likheter samt ge dig våra tips inför valet mellan dessa system. 

Se webbinariet Bygga bostäder med miljöcertifiering

--

Kolsänkor i staden - Utformning av grönytor för att maximera kolinlagring

Disa Löfvendahl och Karin Winroth, Landskapsarkitekter, samt Thomas Kätterer, forskare SLU

Kan vi utforma grönytorna i staden för att maximera inlagringen av kol? Hur bygger vi upp jorden på bästa sätt? Vilka växter bör vi välja? Hur ska planteringen bäst skötas? 

Se webbinariet Kolsänkor i staden - Utformning av grönytor för att maximera kolinlagring

Läs en sammanfattning här

--

Dagvatten - Att planera för vatten i den växande staden

Johanna Lind och Gabriella Hjerpe, Dagvattenutredare 

Hur ska vi planera när städerna växer? Dagvatten och skyfall kan beröra lika många teknikområden som det kan passera plangränser. Här visar vi hur vägen kan se ut för att minska belastningen och tillåta vattnet att bli en naturlig del i staden.

Se webbinariet Dagvatten - Att planera för vatten i den växande staden

--

Klimatberäkningar av byggnader - våra erfarenheter

Johanna Fredén, tjänsteansvarig Livscykelanalyser och klimatberäkningar
Hongling Liu Wennersten, miljökonsult

Hur kan man klimatberäkna byggnader för olika syften? Vilka faktorer betyder mest för klimatpåverkan från en byggnad och hur kan man arbeta för att minska den? Vi delar med oss av våra erfarenheter och ger tips på framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med att minska klimatpåverkan i byggprojekt.

Se webbinariet Klimatberäkningar av byggnader - våra erfarenheter