Hållbarhet

Kunskapen och insikten om hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet behöver öka på bred front i vår bransch. Vi tror att det snabbaste och enklaste sättet att åstadkomma det är att hantera frågorna proaktivt i konkreta projekt och lära oss tillsammans.

För att lyckas med omställningen krävs kreativitet och en prestigelös dialog mellan alla parter som deltar i ett projekt – det vill vi bidra till! Vår vision är att tillsammans med våra kunder och partners skapa det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar.

På Bjerking har vi hållbarhetssamordnare inom alla tjänsteområden som stöttar de uppdragsansvariga och ser till att hållbarhetsfrågorna beaktas i varje uppdrag. Hållbarhetssamordnarna utgör också ett nätverk för omvärldsbevakning tillsammans med Bjerkings hållbarhetsspecialist och hållbarhetsstrateg.

Hållbarhet för oss handlar också om att leva som vi lär. Vi har som mål att vara fossilfria till 2030 och är en aktiv kravställare gällande social och ekologisk påverkan till följd av våra inköp och finansiella placeringar.

Sist men inte minst vill vi också att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. Läs om vårt medarlöfte under Karriär.

Här kan du ta del av Bjerkings hållbarhetspolicy

Kontakt

Fredrik Frensborg

Chef hållbar affärsutveckling

Uppsala/Stockholm

010 211 80 77

fredrik.frensborg@bjerking.se

Robert af Wetterstedt

Specialist Hållbarhet

Stockholm

010-211 85 95

robert.af.wetterstedt@bjerking.se