FoU

Byggteknik

Under årens lopp har Bjerking varit delaktigt i den svenska byggteknikens historia, ofta som problemlösare och teknikutvecklare. 1953-54 byggdes de första putsfria betonghusen i Uppsala för Uppsalahem på Gröna gatan med användning av vägg- och bjälklagsformar. Den inneluftsventilerade krypgrunden utfördes för första gången 1957. Bjerkingpålen löste år 1962 problemet med riskfyllda och dyra schaktningar för grundplintar. Ungefär samtidigt kom modulklippt armering, tätt följd av Bjerkingbyglar och Bjerkingmattor som överkantsarmering.

Utveckling 

Våra byggforskningsrapporter är välkända och används som studieböcker:

Kontakt

Teddy Johansson

FoU-ansvarig

Uppsala

010-211 81 15

teddy.johansson@bjerking.se