Välkommen till en inspirerande vecka!

Under en hel vecka i september sätter vi extra fokus på hållbarhet. Målet är att sprida kunskap och inspirera till ännu mer hållbara val inom vår bransch. Under veckan kommer föreläsningar att hållas varje dag på våra kontor i både Uppsala och Stockholm. Vissa lite kortare pass och andra längre. Vi vill ge dig som kund eller samarbetspartner till oss möjlighet att ta del av allt som vi planerat. Vi kör med DROP IN vilket innebär att du är välkommen utan att anmäla dig. Vill du så kan du gärna meddela din kontakt på Bjerking om du kommer. Detaljerat program, tider och platsinfo hittar du lite längre ner.

Hjärtligt välkommen att dela denna vecka med oss!

 

Scrolla ner för Stockholmsprogrammet

 

 

UPPSALA

Strandbodgatan 1

 
Vad är ett passivhus?

Måndag 2/9, 14:30-15:00 - Uppsala

Varför ska vi bygga passivhus och vad innebär det? Kan passivhusprinciperna vara till nytta även i andra projekt? Är det inte riskabelt att bygga så täta hus? Hör Bjerkings passivhusexpert Fredrik Nordmark slå hål på myterna och lär dig grundläggande passivhusprinciper med hjälp av – klossar! Föreläsare: Fredrik Nordmark, energispecialist och certifierad passivhusexpert.

 
 
Cykelservice

Tisdag 3/9, 07:30-12:00 - Uppsala

Du som tar cykeln till Bjerkings kontor i Uppsala denna dag kan få din cykel servad av Sportsons cykelmekaniker.

 
 
Cederhusen - ett av världens största trähusprojekt

Tisdag 3/9, 08:00-09:00 - Uppsala

Effektivare livscykelanalys med hjälp av smart BIM-
modellering - så kan 500 ton CO2e  sparas i ett enda projekt
utan ändrad utformning.

Vi ger svar på följande frågor:

 • Hur konstruerar man trähus i flera våningar ovanpå en tunnel?
 • Hur kan vi beräkna klimatpåverkan kostnads- effektivt och minimera påverkan i designskedet genom digitala verktyg?
 • Vad krävs för att bedömning av klimatpåverkan genom livscykelanalys ska bli relevant?
 • Vad krävs för att BIM-modellering ska bli ett effektivt verktyg för livscykelanalys?
 • Hur kan projektörer arbeta med 3D-modeller och OneClick LCA som “dagligt” verktyg för att minska klimatpåverkan av byggnader?
 • Vilken betydelse har upphandlingen och val av stomleverantör för klimatpåverkan?
 
 
Kulturmiljön - en utgånspunkt för hållbar stadsplanering

Tisdag 3/9, 14:30-15:00 - Uppsala

Kulturgeograf Anne Philipson Jancke ger exempel på hur analys av kulturmiljön i ett tidigt skede ökar möjligheten att göra välavvägda val i planeringsprocessen och därmed bidra
till hållbar samhällsplanering.

Byggnadsvård - hållbara material och långsiktig förvaltning minskar byggavfallet

Anders Stjernberg, byggnadsantikvarie, berättar om byggnadsvård som ett klimatsmart förhållningssätt - med rätt förvaltning och underhåll av befintliga byggnader och miljöer sparas både kulturvärden och resurser.

 
 
Biologisk mångfald på liten yta i staden

Onsdag 4/9, 09:15-09:45 - Uppsala

Hur kan vi skapa förutsättningar för biologisk mångfald på bostadsgårdar och mindre ytor i staden? Vilken betydelse har det i ett större perspektiv? Vilka är de enklaste åtgärderna för att gynna en större artrikedom och vad har det för betydelse för oss människor? Föreläsare: Agnes Sandström, landskapsarkitekt.

 
 
Det klimatsmarta samhället

Torsdag 5/9, 09:15-10:15 - Uppsala

Om vi inte vänder utvecklingen och ändrar vår livsstil kommer våra barn och barnbarn få det väldigt svårt att leva på denna planet. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot. Klimatkrisen är ett faktum, vi måste ställa om nu! Varis Bokalders, ekoarkitekt och författare, presenterar utställningen Frö för framtiden med en lång rad positiva existerande exempel på hur ett klimatsmart samhälle kan komma att se ut.

 
 
IT-branschens verkliga hållbarhetsutmaningar

Fredag 6/9, 09:30-10:00 - Uppsala

Säg hållbar IT och du tänker… energi? Hör Adam Johansson berätta om branschens verkliga utmaningar - mineralutvinning i krigsområden, arbetsmiljö i leverantörsleden, levnadsvillkor i låglöneländer, transparens och cirkulär ekonomi - och om de initiativ som finns för att hantera frågorna. 

 
   

STOCKHOLM

Hornsgatan 174

Biologisk mångfald på liten yta i staden

Måndag 2/9,14:30-15:00 - Stockholm

Hur kan vi skapa förutsättningar för biologisk mångfald på bostadsgårdar och mindre ytor i staden? Vilken betydelse har det i ett större perspektiv? Vilka är de enklaste åtgärderna för att gynna en större artrikedom och vad har det för betydelse för oss människor? Föreläsare: Agnes Sandström, landskapsarkitekt.

 

Det klimatsmarta samhället

Tisdag 3/9, 09:15-10:15 - Stockholm

Om vi inte vänder utvecklingen och ändrar vår livsstil kommer våra barn och barnbarn få det väldigt svårt att leva på denna planet. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot. Klimatkrisen är ett faktum, vi måste ställa om nu! Varis Bokalders, ekoarkitekt och författare, presenterar utställningen Frö för framtiden med en lång rad positiva existerande exempel på hur ett klimatsmart samhälle kan komma att se ut.

 

 

IT-branschens verkliga hållbarhetsutmaningar

Onsdag 4/9, 09:15-09:45 - Stockholm

Säg hållbar IT och du tänker… energi? Hör Adam Johansson berätta om branschens verkliga utmaningar - mineralutvinning i krigsområden, arbetsmiljö i leverantörsleden, levnadsvillkor i låglöneländer, transparens och cirkulär ekonomi - och om de initiativ som finns för att hantera frågorna.

 

 

Cederhusen - ett av världens största trähusprojekt

Torsdag 5/9, 08:00-09:00 - Stockholm

Effektivare livscykelanalys med hjälp av smart BIM-
modellering - så kan 500 ton CO2e  sparas i ett enda projekt
utan ändrad utformning.

Vi ger svar på följande frågor:

 • Hur konstruerar man trähus i flera våningar ovanpå en tunnel?
 • Hur kan vi beräkna klimatpåverkan kostnads- effektivt och minimera påverkan i designskedet genom digitala verktyg?
 • Vad krävs för att bedömning av klimatpåverkan genom livscykelanalys ska bli relevant?
 • Vad krävs för att BIM-modellering ska bli ett effektivt verktyg för livscykelanalys?
 • Hur kan projektörer arbeta med 3D-modeller och OneClick LCA som “dagligt” verktyg för att minska klimatpåverkan av byggnader?
 • Vilken betydelse har upphandlingen och val av stomleverantör för klimatpåverkan?
 
CYKELSERVICE

Torsdag 5/9, 07:30-12:00 - Stockholm

Du som tar cykeln till Bjerkings kontor i Stockholm denna dag kan
få din cykel servad av Sportsons cykelmekaniker.

 

Kulturmiljön - en utgånspunkt för hållbar stadsplanering

Torsdag 5/9, 14:30-15:00 - Stockholm

Kulturgeograf Anne Philipson Jancke ger exempel på hur analys av kulturmiljön i ett tidigt skede ökar möjligheten att göra välavvägda val i planeringsprocessen och därmed bidra
till hållbar samhällsplanering.

Byggnadsvård - hållbara material och långsiktig förvaltning minskar byggavfallet

Anders Stjernberg, byggnadsantikvarie, berättar om byggnadsvård som ett klimatsmart förhållningssätt - med rätt förvaltning och underhåll av befintliga byggnader och miljöer sparas både kulturvärden och resurser.

 
 
Vad är ett passivhus?

Fredag 6/9, 09:30-10:00 - Stockholm

Varför ska vi bygga passivhus och vad innebär det? Kan passivhusprinciperna vara till nytta även i andra projekt? Är det inte riskabelt att bygga så täta hus? Hör Bjerkings passivhusexpert Fredrik Nordmark slå hål på myterna och lär dig grundläggande passivhusprinciper med hjälp av – klossar! Föreläsare: Fredrik Nordmark, energispecialist och certifierad passivhusexpert.