Certifiering

Bjerking är sedan juni 2017 certifierat enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kvalitet och miljö

Bjerkings intranät tillsammans med systemet för uppdrags- och anbudshantering garanterar en långsiktig, framgångsrik och hållbar utveckling, till nytta för våra kunder och oss själva. Det underlättar, effektiviserar, utvecklar samt kvalitets- och miljösäkrar det dagliga arbetet genom ett enkelt, effektivt och systematiskt arbetssätt med ordning och reda.

Genom de mål och processer som vi satt upp för vår verksamhet kan vi styra och stötta våra medarbetare i det dagliga arbetet. På detta sätt förvaltar vi vårt strukturkapital och medverkar till en aktiv kunskapsspridning med systematiskt återanvändning av de bästa resultaten.

 

Kontakt

Mattias Sundstedt

Kvalitets- och miljöansvarig

010-211 80 12

Uppsala/Stockholm

mattias.sundstedt@bjerking.se