Byggteknik och utvecklingsarbete

Byggteknik

Under åren har Bjerking varit delaktigt i den svenska byggteknikens historia, ofta som problemlösare och teknikutvecklare. 1953-54 byggdes de första putsfria betonghusen i Uppsala för Uppsalahem på Gröna gatan med användning av vägg- och bjälklagsformar. Den inneluftsventilerade krypgrunden utfördes för första gången 1957. Bjerkingpålen löste år 1962 problemet med riskfyllda och dyra schaktningar för grundplintar. Ungefär samtidigt kom modulklippt armering, tätt följd av Bjerkingbyglar och Bjerkingmattor som överkantsarmering.

Utvecklingsarbete

Våra byggforskningsrapporter är välkända och används som studieböcker: ”Limträhandboken”, ”Takstolsboken”, ”Radonboken” och serien ”Skador på hus - vad gör man?” är några exempel.

Kontakta mig

Teddy Johansson

Mät, GIS & geoteknik

010-211 81 15

Maila