Om Oss

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i Uppsala och Stockholm.

VÅR HISTORIA

År 1934 hade lättmatrosen Sven-Erik Bjerking fått nog av livet till havs, han packade sin sjömanssäck och mönstrade av. På landbacken satte sig Sven-Erik i skolbänken. Under studietiden arbetade han extra som arbetsledare vid olika byggen. 1943 grundade han företaget S-E Bjerking konsulterande Ingenjörsbyrå i Uppsala.

Affärerna gick bra och företaget växte.

Engagerade medarbetare som arbetade tillsammans var nyckeln till framgång. Detta var något Sven-Erik lärt sig från åren till sjöss – alla ombord är viktiga. Därför överlät han år 1957 ägandet.

Medarbetarägda konsultföretag var vid den här tiden något helt nytt och unikt. Lite senare skulle det visa sig vara ett helt avgörande drag för företagets egen hållbarhet. Medan många andra konsultföretag köpts upp har Bjerking, tack vare sin ägarform, kunna låta tankar växa med långsiktighet som rättesnöre. Bjerking har aldrig varit till salu, vi investerar istället i vår egen och våra kunders utveckling och framtid.

Under årens lopp har Bjerking löst problem, utvecklat tekniker och metoder som räknas som milstolpar i den svenska byggteknikens historia. Idag fortsätter vi att investera i nya tankar inom samhällsbyggandet.

Att jobba nära kunden med en stark lokal förankring har alltid varit en självklarhet för Bjerking. Vi har valt att verka i huvudstadsregionen och har verksamhet i Uppsala och Stockholm där vi har 400 medarbetare. Vi har inom våra olika tjänsteområden kunskap om hur man utvecklar lösningar för moderna och hållbara samhällen.

Sven-Eriks tankar om hållbarhet har nog aldrig känts mer aktuella.