Viksjo illustration.jpg

Bjerking projekterar i Viksjö centrum

Viksjö Centrum i Järfälla kommun ska rustas upp och samtidigt förtätas.

Viksjö Centrum i Järfälla kommun ska rustas upp och samtidigt förtätas. Kommunens planer innefattar en upprustning och förtätning av centrumområdet, en ny park, en ny busslinga och parkering samt cirka 175 nya bostäder.


Bjerking har fått i uppdrag att projektera för nya Viksjö Centrum och ska ta fram bygghandling för torg, park, gata, va och belysning. I uppdraget ingår även geoteknisk undersökning, miljöprovtagning och ledningssamordning.

 - Uppdraget innehåller de flesta av Bjerkings kompetenser inom anläggningsteknik och utförs i en intressant miljö. Vi är glada och stolta över att vi än en gång fått förtroendet att arbeta tillsammans med Järfälla kommun, säger Jonas Gustafsson, uppdragsledare på Anläggning Uppsala.

Uppdraget är värt ca 1,5 miljoner och slutförs under hösten 2015.

Senast publicerad: 2015-03-05