Väg 537

Väg 537 går från Västerås till Tidö-Lindö och har en vägbredd på sex meter. Trafikflödet är cirka 1750-1850 fordon per dygn. Både de boende längs med sträckan och de boende på Barkarö har bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter då sträckan omfattas av arbetspendling, skolpendling samt fritidsaktiviteter.

Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som har omvandlats från fritidsboende till drygt 700 permanentboenden. Längs med väg 537 finns flera mindre bostadsområden och det sker en kontinuerlig bostadsutveckling med både den nybyggda Eriksbo Park (49 tomter) och Barkaröskogens planerade områden (400 bostäder.)

Från Västerås centrum/tätort till Ekbacken/Enhagen finns det idag en gång-cykelväg men när man fortsätter till Tidö-Lindö längs väg 537 hänvisas all gång- och cykeltrafik till väggrenen längs väg 537, en sträcka på cirka 4,5 km. 

För att uppnå en säker och god tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna behövs en kompletterande GC-väg mellan Ekbacken/Enhagen och Gångholmen där allmän väg slutar. GC-vägen ska knyta samman de lokala målen längs med sträckan, och åtkomsten till lokaltrafiken ska tillgänglighetsanpassas.

Uppdragsstart är maj 2020, och avslutas 2024.

Kund:Trafikverket

Klicka på bilden för att se filmen:

Senast publicerad: 2020-04-28